Kategorier
Slides

Slides från föredragen på ELUGswe:s vårmöte 18-19 april 2016

Christian Wallin “Exlibris_ElugSwe_2016” [PDF]

Lars Iselid “SwepubiPrimo_ELUGswe” [PDF]

Marika Lundqvist “Skördning av lokala datakällor i xml-format till Primo (transformering, egendefinierade facetter/resurstyper, fält, sökfält etc.)” [PDF]

Marika Lundqvist “Skördning av webbsidor till Primo (transformering, basic uppsättning i Back Office)” [PDF]

Gustav Lindqvist, Niklas Lehto, Eva Törnblom “E-bokslänkar i SFX” [PDF]