Om ELUGswe

Styrelse | Webben | E-postlista

ELUGswe, Ex Libris svenska användargrupp, med engelsk beteckning Ex Libris Swedish User Group, har sina rötter i Alephs svenska användargrupp (Alephswe) som bildades 1998. År 2012 beslöt föreningen att utvidga användargruppen till att gälla alla Ex Libris produkter.

ELUGswe har följande syften:

 • Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för samarbete om Ex Libris produkter
 • Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören Ex Libris
 • Hålla kontakt med den internationella användargruppen IGeLU

Styrelse

 • Jonas Barck, ordförande
  Linnéuniversitetet
  jonas.barck [at] lnu.se
 • Petra Gustafsson, vice ordf.
  Högskolan Dalarna
  pgu [at] du.se
 • Johanna Säll, kassör
  Karolinska Institutet, universitetsbiblioteket
  johanna.sall [at] ki.se
 • Piia Berg, sekreterare
  Mälardalens universitet
  piia.berg [at] mdu.se

Webben

ELUGswe driver denna webbplats på webbserver som IGeLU tillhandahåller. Skicka gärna bidrag och kommentarer till oss i styrelsen (se e-postadresser ovan).

E-postlista

ELUGswe har en e-postlista som är öppen för alla medlemmar där du kan ställa frågor till andra ELUGswe-bibliotek, utbyta erfarenheter  eller tipsa om något intressant.

För att gå med i listan fyller du i formuläret på https://lists.sunet.se/postorius/lists/elugswe.lists.sunet.se/. När du har blivit medlem kan du skicka e-post till listan på elugswe@lists.sunet.se.

För att ändra e-post eller andra uppgifter eller för att lämna listan, gå till sidan för e-postlistan på Sunets webbplats: https://lists.sunet.se/postorius/lists/elugswe.lists.sunet.se/.

Till e-postlistan hör även ett arkiv som du når som inloggad på Sunet: https://lists.sunet.se/hyperkitty/list/elugswe@lists.sunet.se/(klicka på “Sign up” när du kommer till sidan för att skapa en inloggning (om du inte redan har en inloggning)).