Arbetsgruppen för regionalt index

I Arbetsgruppen för regionalt index ingår:

Lars Iselid, Umeå UB

Eva Törnblom, Jönköpings Högskolebibliotek

Oskar Hammargren, Mittuniversitetets bibliotek

Vid ELUGswe:s årsmöte 18-19 april 2016 erbjöds de svenska PRIMO-biblioteken av ExLibris representant Kristian Wallin möjligheten att förfoga över ett regionalt index. Det innebär att ett bibliotek kan sätta upp en (eller flera?) pipe(s?) som skördar svenska resurser som därefter kan tillgängliggöras för andra svenska Primo-bibliotek. Lagringen av datan kan göras utan extra kostnad från ExLibris men själva administrationen av dessa pipes görs av biblioteken själva.

Från måndagen den 10 maj inleds av arbetsgruppen ett utredande arbete för hur förutsättningarna för detta bör kunna se ut. Resultatet redovisas som en rapport som Primo-biblioteken inom ELUGswe får ta ställning till.