Arbetsgrupper

Primo

Högskolan i Jönköping
Kungliga tekniska högskolan
Luleå tekniska högskola
Mittuniversitetet
Naturvårdsverket
Riksdagsbiblioteket
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola

Arbetsgruppen för regionalt index

SFX

MiUN
KTHB
Luleå
Umeå
Södertörn

Specialgrupper (ej aktiva sedan 2002)

Katalog
Lån
Periodika
System
Webb