Medlemmar

Anna Lindh-biblioteket
Bibliotekets hemsida: https://www.fhs.se/anna-lindh-biblioteket.html
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discovery URL: https://anna-lindh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46LIBRIS_ALB_INST:46ALB_VU1&sortby=rank&lang=sv
Länkserver: Alma link resolver
Övriga Ex Libris-produkter: Leganto
Kontaktperson: Christer Berggren
Epost för kontakt: christer. berggren (at) fhs.se

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotekets hemsida: www.bth.se/bibliotek
Bibliotekssystem: KOHA
Discovery: Summon
Discovery URL: https://bibliotek.bth.se/databases/go/summon
Länkserver: 360 Link (Link 2.0)
Övriga Ex Libris-produkter: Intota
Kontaktperson: Eva Norling
Epost för kontakt: eva.norling (at) bth.se

Filminstitutets bibliotek
Bibliotekets hemsida: https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/biblioteket/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discoverysystem URL: https://sfi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46SFI_INST:46SFI_View&lang=sv
Kontaktperson: Maja Bergeå
Epost: maja.bergea (at) filminstitutet.se

Försvarets materialverk, FMV
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo (TotalCare)
Discoverysystem URL: https://fmv.primo.exlibrisgroup.com/
Övriga Ex Libris-produkter:
Kontaktperson: Anders Renman, Åsa Wallström
Epost: anders.renman (at) fmv.se
asa.wallstrom (at) fmv.se

Göteborgs universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.ub.gu.se/
Bibliotekssystem: Koha
Discovery: Primo
Discovery URL: https://gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=46GUB_VU1&sortby=rank&lang=sv_SE
Länkserver: SFX
Övriga Ex Libris-produkter: bX
Kontaktperson: Rebecka Gustafsson
Epost: esupport (at) ub.gu.se

Handelshögskolans bibliotek
Bibliotekets hemsida: https://www.hhs.se/en/library/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://hhs.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46SSOE_INST:46SSOE_view&lang=en
Länkserver: Alma link resolver
Kontaktperson: Dan Mattsson
Epost: dan.mattsson (at) hhs.se

Högskolan Dalarnas bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.du.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Koha
Discovery: Summon
Discovery URL: http://dalarna.summon.serialssolutions.com
Länkserver: 360 Link
Kontaktperson: Alena Lindfors
Epost för kontakt: alli (at) du.se

Högskolan i Borås
Bibliotekets hemsida: http://www.hb.se/Biblioteket/
Bibliotekssystem: Alma
Bibilotekssystem URL: –
Discovery: Primo
Discovery URL: https://gslg-hb.primo.exlibrisgroup.com
Övriga Ex Libris-produkter: –
Kontaktperson: Daniel Sandbecker
Epost: daniel.sandbecker (at) hb.se

Högskolebiblioteket i Halmstad
Bibliotekets hemsida: https://www.hh.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://hh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46LIBRIS_HIH_INST:46LIBRIS_HIH_View&lang=sv
Länkserver: Alma link resolver
Kontaktperson: Anna Rymdfors
Epost för kontakt: anna.rymdfors (at) hh.se

Högskolebiblioteket i Jönköping
Bibliotekets hemsida: http://ju.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://jul.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46JUL_INST:jul&lang=sv
Länkserver: ALMA linkresolver
Kontaktperson: Eva Törnblom
Epost: eva.tornblom (at) ju.se

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Bibliotekets hemsida: http://kib.ki.se/
Bibliotekssystem: Alma
Bibliotekssystem URL: http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=46KIB_VU1&reset_config=true
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://ki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46KIB_INST:46KIB_VU1 
Länkserver: Alma
Övriga ExLibris-produkter: bX, RapidIll
Kontaktperson: Heidi Duccélius
Epost: heidi.duccelius (at) ki.se

Kungliga biblioteket
Bibliotekets hemsida: http://www.kb.se
Bibliotekssystem: Aleph 23.4
Discovery: Primo
Discovery URL: http://regina.kb.se
Länkserver: SFX
Övriga ExLibris-produkter: ADAM, ARC
Kontaktperson: Anders Blomgren
Epost: anders.blomgren (at) kb.se

KTHB / KTH Biblioteket
Bibliotekets hemsida: https://www.kth.se/biblioteket
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://kth-ch.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46KTH_INST:46KTH_VU1_L&lang=sv
Länkserver: ALMA linkresolver
Kontaktperson: Elin Palm
Epost: elinpalm (at) kth.se

Linnéuniversitetets bibliotek
Bibliotekets hemsida: https://lnu.se/ub/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discovery URL: https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=primo-custom-lnu
Länkserver: Alma link resolver
Kontaktperson: Jonas Barck
Epost: jonas.barck (at) lnu.se

Mälardalens universitet
Bibliotekets hemsida: http://www.mdu.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discovery URL: https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46MH_INST:46MH_V1
Kontaktperson: Piia Berg
Epost: piia.berg (at) mdu.se

Nordiska Afrikainstitutet
Bibliotekets hemsida: https://nai.uu.se/library/
Bibliotekssystem: Aleph 23 (Direct)
Discovery: Primo (Total)
Discovery URL: https://africalitplus.nai.uu.se
Länkserver: SFX (Direct)
Övriga ExLibris-produkter: ADAM
Kontaktperson: Kalle Laajala
Epost: Kalle.Laajala (at) nai.uu.se

Regeringskansliets bibliotek
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Kontaktperson: Henrik Holmström
Epost: henrik.holmstrom (at) regeringskansliet.se

Riksdagsbiblioteket
Bibliotekets hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/kontakt-och-besok/riksdagsbiblioteket/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://riksdagen.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46RIKS_INST:VU1&sortby=rank&lang=sv
Länkserver: Alma link resolver
Kontaktperson: Mattias Ödevidh
Epost: mattias.odevidh (at) riksdagen.se

Skolverkets bibliotek
Bibliotekets hemsida: internt
Bibliotekssystem: Micromarc
Discovery: Summon
Discovery URL: internt
Länkserver: 360 Link
Övriga ExLibris-produkter: 360 Core
Kontaktperson: Ingrid Nordman
Epost: ingrid.nordman (at) skolverket.se

SLU-biblioteket
Bibliotekets hemsida: http://www.slu.se/bibliotek/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://primo.slu.se/discovery/search?vid=46SLUB_INST:SLUB_V1
Länkserver: Primo VE
Övriga ExLibris-produkter:
Kontaktperson: Olof Dannberg
Epost: olof.dannberg (at) slu.se

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Bibliotekets hemsida: http://www.vti.se/sv/bibliotek/
Bibliotekssystem: Egenbyggt i TRIP (Tieto)
Bibliotekssystem URL: http://www.transportportal.se/
Discovery URL: http://vti.summon.serialssolutions.com
Länkserver: http://xr8we4xy4g.search.serialssolutions.com/
Övriga ExLibris-produkter: inga
Kontaktperson: Claes Eriksson
Epost för kontakt: claes.eriksson (at) vti.se

Stockholms universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: http://su.se/biblioteket/
Bibliotekssystem: Koha
Discovery: EDS
Discovery URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3912698&groupid=main&profile=eds
Länkserver: SFX
Övriga ExLibris-produkter:
Kontaktperson: Frida Leijon Lundqvist
Epost: frida.leijon.lundqvist (at) su.se

Södertörns högskolebibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.sh.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Koha
Discovery: Primo
Discovery URL: https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SOH_main&lang=sv_SE
Länkserver: SFX
Övriga Ex Librisprodukter: bX, UStat
Kontaktperson: Mats Alexandersson
Epost: mats.alexandersson (at) sh.se

Umeå universitets bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.umu.se/bibliotek/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://search.ub.umu.se/discovery/search?vid=46UMEA_INST:UmUB
Länkserver: Alma Link Resolver
Övriga ExLibris-produkter:
Kontaktperson: Petra Svanborg
Epost: petra.svanborg (at) umu.se

Uppsala universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: https://ub.uu.se/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://uub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46LIBRIS_UUB:UUB&lang=sv
Länkserver: Alma Link Resolver
Övriga ExLibris-produkter: –
Kontaktperson: Bodil Wik
Epost för kontakt: bibliotekssystem (at) ub.uu.se

Vitterhetsakademiens bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://raa.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46VITT_INST:Vitterhetsakademiens_bibliotek
Kontaktperson: Annika Eriksson
E-post: annika.eriksson (at) raa.se

Örebro universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: https://www.oru.se/ub/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://gslg-oru.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46GSLG_OREBRO:46OREBRO_V1
Länkserver: Alma
Kontaktperson: Annette Johansson
Epost: annette.johansson (at) oru.se