Kategorier
Rapporter

Automatisering av Libris länkserverflöde

För ett flertal Alma-bibliotek har uppgifterna om e-resursbeståndet i Libris inte kunnat bli uppdaterade på länge nu. För att uppmärksamma och visa på hur viktigt det är att finna en lösning på detta har ELUGswes styrelse tagit fram en skrivelse med en önskan om att Kungliga bibliotekets förvaltningsorganisation prioriterar arbetet med att möjliggöra export av e-resursbestånd i MARC för inläsning i LIBRIS länkserverflöde för bibliotek med bibliotekssystemet Alma.

Läs skrivelsen här (kräver inloggning)