Kategorier
Okategoriserade

Vårmöte 2014

AGENDA

Måndagen den 5 maj

11.45-13.00
Lunch (egen bekostnad). Möts vid bibliotekets informationsdisk.
13.00-13.20
Diskussion, återkoppling på frågor till styrelsen från förra mötet.
13.20-14.30
Användarundersökningar
14.30-15.00
Årsmöte
Dagordning för ELUGswe:s årsmöte 2014
Resultatrapport och balansräkning för ELUGSwe 2013
15.00-15.30
Kaffe
15.30-17.00
ELUGSwe:s nya organisation.
Laget runt gällande ärenden, utveckling och support. Insamlande av frågor till mötet med Ex Libris och till INUG-mötet i Oxford.
18.30-21.30
Middag i Universitetsbibliotekets lunchrum. Möts vid bibliotekets informationsdisk.

Tisdagen den 6 maj

09.00-09.30
Artikelsök, LIBRIS i PCI
09.30 -10.00
Kaffe
10.00-11.30
Ex Libris besöker
11.30-12.30
Lunch (egen bekostnad)
12.30-15.30
Samtalsgrupper för produkter (SFX, Verde, Primo, Aleph) (ej på distans)