Artikelsök

Dokumentation Artikelsök

Artikelsök är dåligt uppdaterat. Senast vi stötte på detta var våren 2014 i case 00059433 och det tog ca 2 mån innan Ex Libris gjorde en uppdatering. Artikelsök har förmodligen inte blivit uppdaterat sedan dess och vi har i ett nytt case 00199438 27 januari 2016 påpekat detta och vi väntar fortfarande på åtgärd. Enligt Primo Central ska artikelsök uppdateras varje vecka och så har aldrig skett.

BTJ jobbar med ett nytt format som ska göra det lättare före PCI, men vi vet inte status på detta.