Höstmöte – 28 sep 2016

Dagordning

 • Summon/360 Product Working Group (PWG) IGeLU
 • Daniel Forsman, bibliotekschef, Chalmers bibliotek, informerar om den nya gruppen
 • INUG-mötet
 • IGeLU-konferensen
 • NERS och Ideas Exchange
 • Arbetsgruppen för regionalt index
 • Analytics och/eller annat ExLibris kan bidra med
 • Vårmötet på SLU i Uppsala 3-4 april 2017
 • Avslutning
  • Sammanfattning och mötesreflektion

Presentation [PPTX]

Search personalization in Primo [DOC]

INUG-rapport 2016 [DOC]

Minnesanteckningar från höstmötet 28 sep 2016 [PDF]