Kategorier
Uncategorised

ELUGswe:s vårmöte i Jönköping 16-17 april 2018

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Högskolan i Jönköping (Hus H)

Tid: 16-17 april

Konferensavgift: 380 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 6 april 2018

Allt du behöver veta om ELUGswes vårmöte i Jönköping:

https://julia.library.ju.se/ELUGswe2018/

Vårmötets program:

Handlingar inför årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Proposition stadgeändring

Föreningens ekonomi:

Handlingar rörande föreningens ekonomi 2017 samt budget för 2018 finns under lösenordskydd här:

Frågeställningar under vårmötets diskussioner:Frågor till grupperna – ”Bli logisk annars jävlar” – Användaren och Primo

Hur utvecklar ni ert discoverysystem tillsammans med användarna just nu?

Finns det utveckling vi kan samarbeta kring?

Frågor om GDPR:

Hur hanterar bibliotek lån av specialutrustning (såsom läsare eller utrustning för personer med dyslexi m.m.)?

Hur hanterar bibliotek kommande krav på spårbarhet (vem bland personal har sökt fram och/eller ändrat i personuppgifter)?

Hur förhåller bibliotek sig till gallring av användare (låntagare) och kommande krav att få ut data och/eller rätten att bli glömd?

Årsmötesprotokoll 16/4 2018 [PDF]

Minnesanteckningar från Vårmötet 16-17/4 2018 [PDF]