Kategorier
Okategoriserade

Varmt välkommen till ELUGswe:s höstmöte den 23 oktober 2013

KB

Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm http://www.kb.se/om/kontakta/Hitta-till-oss/

Tid: 10.00-16.30 (kaffe 9.30-10)

Konferensavgift: 100 kr

09.30-10.00    Kaffe
10.00-10-30    Information från INUG, förmöte till det internationella användarmötet i Berlin,kommunikation med Ex Libris, kvalitet på metadata etc. SFX/Primo-kurs info.
10.30-12.00    På gång – runda runt bordet där alla berättar vilka system man har, vad man har på gång etc. Samla ihop frågor till Ex Libris
12.00-13.15    Lunch (egen bekostnad)
13.15-14.15    Libris i Primo, pipe, Libris databrunn – diskussion
14.15-14.45    Kaffe
14.45-16.15    Kristian Wallin och Christoph Frech (Sales Director Europe North/West) från Ex Libris  – information och diskussion
16.15-16.30    Avslutning

Anmälan (senast 20131018)

Styrelsen genom Ulrika Domellöf Mattsson